ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) สวัสดีปีใหม่ บริษัท วี.จี.ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) สวัสดีปีใหม่ บริษัท วี.จี.ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา คุณชัยวัฒน์ เอมวงศ์  วงศ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบริหารอาคาร  ตัวแทนผู้บริหารบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) นำคณะทำงาน เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ บริษัท วี.จี.ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)  ผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อโฆษณาชั้นนำของไทย ที่สำนักงานใหญ่   ซึ่งทาง บริษัท วี.จี.ไอ ฯ ถือเป็นเป็นพันธมิตรในการบริการสื่อโฆษณา ตาม อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ หลายแห่ง ของบริษัท ซี.พี.แลนด์ ฯบริหารพื้นที่เช่าโดย บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด(มหาชน)
สนใจพื้นที่เช่าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.  0 2641 1888 l  091 774 9233
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

About C.P.TOWER

อาคารสำนักงานให้เช่า  ซี.พี.ทาวเวอร์ บริหารงาน โดย
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)
Office for rent. Managed by C.P. Land PLC.

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ใน กรุงเทพ ติดต่อ
02-247-3737#3083 , 083-989-1506
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ใน ภูมิภาค ติดต่อ
02-247-3562 , 02-641-1888 , 091-774-9233

Login

Official Facebook