อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) ร่วมกับสำนักงานเขตบางรัก จัดกิจกรรม Big Cleaning Dayอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) ร่วมกับสำนักงานเขตบางรัก  จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์  2560 บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)นำโดย คุณยุทธนา ขาวมีศรี ผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) ผนึกกำลังกับสำนักงานเขตบางรัก จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณอาคารและพื้นที่โดยรอบ อาทิ จัดเก็บขยะล้างทำความสะอาดพื้นถนน ล้างทำความสะอาดลานหน้าอาคารและในตัวอาคาร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการรณรงค์และช่วยส่งเสริมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบๆเขตพื้นที่ดังกล่าว ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และสมัครสมานสามัคคี ช่วยกันรักษาความสะอาด ตามหลักการ “ใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข” และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำกิจกรรม ในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้น ของการรักษาความสะอาดทั้งที่บ้าน ที่ทำงานตลอดจนที่สาธารณะต่อไป


เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวและภาพข่าวจาก ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ซีพีแลนด์จำกัด (มหาชน)

บริหารพื้นที่เช่าโดย บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด(มหาชน)
สนใจพื้นที่เช่าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.  0 2641 1888 l  091 774 9233
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

About C.P.TOWER

อาคารสำนักงานให้เช่า  ซี.พี.ทาวเวอร์ บริหารงาน โดย
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)
Office for rent. Managed by C.P. Land PLC.

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ใน กรุงเทพ ติดต่อ
02-247-3737#3083 , 083-989-1506
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ใน ภูมิภาค ติดต่อ
02-247-3562 , 02-641-1888 , 091-774-9233

Login

Official Facebook