เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมอาคาร อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ สุราษฎร์

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมอาคาร อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ สุราษฎร์ และ  นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 23-24  มิถุนายน 2559  ที่ผ่านมา คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) เข้าตรวจสอบความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมอาคาร ที่ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ สุราษฎร์ธานี และอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นครศรีธรรมราช พร้อมอบรมให้คำแนะนำ การจัดการความปลอดภัย และการจัดการสิ่งแวดล้อม แก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลแต่ละอาคาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ของแต่ละ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์

 บริหารพื้นที่เช่าโดย บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด(มหาชน)
สนใจพื้นที่เช่าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.  0 2641 1888 l  091 774 9233
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

About C.P.TOWER

อาคารสำนักงานให้เช่า  ซี.พี.ทาวเวอร์ บริหารงาน โดย
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)
Office for rent. Managed by C.P. Land PLC.

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ใน กรุงเทพ ติดต่อ
02-247-3737#3083 , 083-989-1506
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ใน ภูมิภาค ติดต่อ
02-247-3562 , 02-641-1888 , 091-774-9233

Login

Official Facebook