สำนักงานให้เช่า อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ แบ่งการดูแลเป็น 2 ส่วน กรุงเทพ และภูมิภาค  สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

ส่วนที่ 1 กรุงเทพ

ดูแลอาคาร กรุงเทพ C.P.TOWER สีลม C.P.TOWER ฟอร์จูนทาวน์ C.P.TOWER พญาไท

คุณนิภาภรณ์ พัฒนาอุตสาหกิจ
Tel: 02 247 3737#3083
Mobile: 083 989 1506
E-Mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คุณมณฑกานต์ ฉวีสุข 
Tel:02 247 3737#3057
Mobile:083 989 1504
E-Mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คุณอมรรัตน์ ฟุ้งมงคลเสถียร
Tel:02 247 3737#3044
Mobile:083 989 1507
E-Mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คุณเพ็ญนภา ดวงดี
Tel:02 247 3737#3071
Mobile:083 989 1505
E-Mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ส่วนที่ 2 ภูมิภาค

 

ส่วนกลาง C.P.TOWER ภูมิภาค C.P.TOWER พิษณุโลก   C.P.TOWER ขอนแก่น    C.P.TOWER นครราชสีมา    C.P.TOWER อุดรธานี

คุณจตุพร จิ๋วแก้ว (มะเหมี่ยว)
MS.Jatuporn Jiwkaew (Mameaw)
Tel: 02 247 3562
Mobile: 091 774 9233
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

อยู่ประจำภูมิภาค  C.P.TOWER พิษณุโลก

คุณนัยนา มนฑา (แนน)
MS.Naiyana Montar (Nan)
Tel: 055 055 899
Mobile:087 735 7991
E-Mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

อยู่ประจำภูมิภาค C.P.TOWER นครศรีธรรมราช  C.P.TOWER สุราษฎร์ธานี C.P.TOWER หาดใหญ่,สงขลา

คุณเสาวนีย์ แจ้งแก้ว (ส้ม)  
MS.Soawanee Chaengkaew
Tel: 075-830 000 (นครศรีธรรมราช) ,074-898 787 (หาดใหญ่)
Mobile:097 939 1626
Mobile:095 207 9514
E-Mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ติดตามข่าวสารของ สำนักงานให้เช่าอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ทั่วประเทศที่
Website    :www.cpland.co.th/cptower , www.cp-tower.com
Facebook:www.facebook.com/cpltower

About C.P.TOWER

อาคารสำนักงานภูมิภาค บริหารพื้นที่เช่าโดย
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)
Office for rent. Managed by C.P. Land PLC.

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ใน กรุงเทพ ติดต่อ
02-247-3737#3083 , 083-989-1506

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ใน ภูมิภาค ติดต่อ
02-247-3562 , 02-641-1888 , 091-774-9233
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Official Facebook

Three Things All Affiliate Marketers Need To Survive Online All Affiliate Marketers Need To Survive Online All Affiliate Marketers Need To Survive