อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3

 • House of Griffin 7 ปีวิชาการ สะพานสู่มหาวิทยาลัย Inter

   
  คุณชัยวัฒน์ เอมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบริหารศูนย์การค้าและสำนักงาน บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ตัวแทนผู้บริหาร อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ร่วมแสดงความยินดีแก่ คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียน House of Griffin

 • ความอร่อยอย่างมีคุณค่าที่ “Vanita Restaurant” อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)

   
  คุณชัยวัฒน์ เอมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบริหารศูนย์การค้าและสำนักงาน บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ตัวแทนผู้บริหาร อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแก่ คุณสันติวิภา พานิชกุล และคณะผู้บริหาร Vanita Restaurant เนื่องในโอกาสเปิดร้าน Vanita Restaurant ที่ชั้น 2 อาคาร C อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ อาภาภิรมย์ กรรมการที่ปรึกษา บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดห้องอาหาร Vanita Restaurant ในครั้งนี้

 • ประกาศผลตัดสินการประกวดภาพวาดในหัวข้อ “ตามรอยพ่อ”ประจำปี 2560

   

  อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ประกาศผลงานประกวดภาพวาดระบายสี หัวข้อ “ตามรอยพ่อ” เยาวชนระดับชั้นประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี ประจำปี 2560

 • ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)

   
  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา  อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) นำโดย คุณเยาวนุช บุตรศรีภูมิ  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 และพนักงาน ฝ่ายบริหารอาคาร พร้อมผู้ประกอบการภายในอาคารฯ  เข้าร่วมแผนซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2560

About C.P.TOWER

อาคารสำนักงานภูมิภาค บริหารพื้นที่เช่าโดย
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)
Office for rent. Managed by C.P. Land PLC.

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ใน กรุงเทพ ติดต่อ
02-247-3737#3083 , 083-989-1506

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ใน ภูมิภาค ติดต่อ
02-247-3562 , 02-641-1888 , 091-774-9233
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Official Facebook